Transport betonu z betoniarni

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych, jakie wykorzystywane są w budowie domów oraz w budownictwie na wielką skalę. Na skalę przemysłową jest wytwarzany w specjalnych wytwórniach, gdzie składniki – cement, kruszywa, domieszki chemiczne i mineralne oraz woda – w odpowiednich proporcjach są mieszane oraz ładowane. Ten proces, choć wydaje się bardzo prosty, musi być wykonany z należytą starannością, aby beton zyskał odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, trwałość i twardość.

www.wowdevshop.com

Po wymieszaniu następuje załadunek do tzw. “gruszek”, czyli specjalnych cystern na beton, i materiał jest transportowany na miejsce budowy. W przypadku niestandardowych inwestycji, gdy nie ma stałego dostępu do infrastruktury komunikacyjnej, prądu czy wody, można skorzystać z mobilnych wytwórni betonu, montowanych na miejscu budowy.

Tego typu betoniarniami dysponują największe przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych, takich jak beton czy cement.

tarcze do szlifowania kamienia www.workuta.pl