Migracje wewnętrzne

Poważne brzmienie słowa „migracja” sprawia, że od razu odnosimy wrażenie, iż mamy do czynienia z ogromnym zjawiskiem. Faktycznie, są to procesy o ogromnej skali, zachodzące na całym świecie. Nie zawsze jednak są tak poważne i godne uwagi, jak mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka. Migracje mogą kojarzyć się z dalekimi, często długoterminowymi podróżami. Tymczasem jednak nie zawsze jest to aż tak poważne zjawisko.

www.marcinkaminski.bedzin.pl

Jednym z rodzajów tego zjawiska są migracje wewnętrzne, które odbywają się na dość ograniczonym obszarze. Dotyczą takich ruchów ludności, które mają miejsce w obrębie jednej jednostki administracyjnej, na przykład gminy, miasta czy województwa. Mogą dotyczyć także przemieszczania się na terenie danej jednostki politycznej, czyli państwa. Taki sposób podejścia do pojęcia „migracji ludności” pomaga uzmysłowić sobie, że nie jest to zjawisko tak poważne, jak mogłoby się z pozoru wydawać. Jednocześnie jednak nie należy go lekceważyć ze względu na jego rozmiar i częstotliwość występowania.

Dobrze też pamiętać, by nie przesadzać z nadużywaniem tego terminu.

Wostal https://rawimet.pl/pl