Migracja płynąca z wiary

Niektóre typy migracji mogą być mniej lub bardziej typowe od innych. Niemal każdy z nas, zapytany o możliwy powód potencjalnego wyjazdu, wymieni takie przyczyny jak chęć poznawania świata, zarabiania pieniędzy czy poprawienia swojej kondycji fizycznej.

Tymczasem nie można zapomnieć, że powodem podróży może być również. religia.

www.korespondentdrogowy.pl

Dość specyficznym rodzajem migracji są pielgrzymki. Stanowią one przejaw turystyki zorganizowanej, która charakteryzuje się określonym celem – modlitwą.

Wbrew powszechnemu wyobrażeniu, pielgrzymki nie zawsze muszą być piesze. Zdarza się także, że wyznawcy konkretnej religii wybierają się w podróż do miejsca kultu za pomocą środka transportu bardziej zaawansowanego niż własne nogi, na przykład autobusem czy samolotem.

W religii chrześcijańskiej powodujące migrację pielgrzymki są szczególnym sposobem na okazanie swojej wiary czy podjęcie modlitwy w danej intencji. Nie należy jednak zapominać, że w niektórych religiach migracja stanowi nieodłączny element wyznawania wiary.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku muzułmanów, którzy powinni przynajmniej raz w roku wybrać się na pielgrzymkę do miejsca swojego kultu – Mekki.

wyroby hutnicze rozcieńczalnik lakowy